Isabella Düzgün

Föräldraledig

Associate/LL.M
Legal Councel

Stockholms universitet

Språk: Svenska, engelska och arabiska