Jennie Sjöwall

Associate / LL.M
Legal Counsel

Lunds universitet

Språk: Svenska, engelska och franska

jennie.sjowall@independialaw.com

+46 (0) 8 400 25 186

Jennie Sjöwall är Associate på Independia Law Firm AB och har arbetat som jurist sedan 2006; först på Migrationsverket (förvaltningsprocessenhet) som handläggare, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholm som föredragande jurist. Längst erfarenhet har Jennie Sjöwall inom det förvaltningsrättsliga området, särskilt inom migrationsrätt. Sedan hon påbörjat sitt arbete på byrå har hon emellertid breddat sin erfarenhet avsevärt till att omfatta juridisk problemlösning och processföring inom det civilrättsliga området; exempelvis familjerätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och affärsrätt.

Omdömen från arbetsgivare om Jennie Sjöwall som jurist har bl. a. innefattat att hon har mycket goda yrkeskunskaper samt mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. Hon utmärks också av en mycket god analytisk förmåga. På ett mer personligt plan passar hon för yrkesrollen, då hon lätt skapar förtroende samt är både lyhörd och bestämd. Hon är orädd att ta sig an nya utmaningar och sätter sig snabbt in i nya rättsområden.

Förutom juristutbildningen vid Lunds universitet, har Jennie Sjöwall utbildningserfarenhet i språk (franska), internationell erfarenhet från praktik i Genève och Bryssel (UNESCO Liaison Office och EU: s råd) samt har gått kurser i att skriva roman vid Folkuniversitetet, vilket ytterligare fortbildat henne språkligt samt bidragit till hennes allmänbildning. Hon har också fortbildat sig juridiskt, genom kurser och seminarier, under sin tid som jurist.

Övrig erfarenhet, som är till nytta i arbetslivet, har Jennie Sjöwall fått genom att hon varit skyddsombud och huvudskyddsombud på sin tidigare arbetsplats, Förvaltningsrätten i Stockholm samt genom att vara styrelsemedlem, med olika ansvarsområden, (juridik, ekonomi och sekreterare) i sin bostadsrättsförening.

Ridning, matlagning, läsning, båtliv, konst och design samt att skriva är intressen hon har privat.

Kontakta Jennie Sjöwall gällande migration, familjerätt, avtal och tvister i arbets- och affärslivet samt förvaltningsrättsliga frågor.

CV i sammandrag

Juridiskt ombud, Independia Law Firm AB, 2021—
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2008—2021
Jurist (handläggare), Migrationsverket,  2006—2008