Marina Mokos

Paralegal

Språk: Svenska, engelska och grekiska

marina.mokos@independialaw.com

+46 (0) 8 400 25 181