Affärer

Affärsjuridiken är mångfacetterad och kräver ett praktiskt och funktionellt handlag med ett affärsmässigt fokus och förståelse för företagens villkor.

Vår kompetens här täcker bland annat in olika typer av avtal, köp och försäljning av verksamhet, biträde vid bolagsstämmor och styrelsearbete, krav och fordringar samt biträde vid förhandlingar.