Arbetslivet

Att ha anställda kan vara komplicerat och när det finns behov av att omorganisera eller friställa ställs frågorna ofta på sin spets och det kan vara kostsamt att trampa fel.

Vi biträder regelbundet klienter både vid anställningar, vid omställningar, i förhandlingar med facket eller när det blivit en process i tingsrätten eller i arbetsdomstolen. Till vår kompetens inom arbetsrätt hör också frågor om arbetsmiljö etc.