Fastigheter och entreprenader

Inom området fastigheter och byggnader har vi erfarenhet av, och kan hjälpa dig med, bland annat transaktioner och upphandlingar samt problem specifika för köp, försäljning och byggnation.

Vidare har vi kompetens inom det som ingår i fastighetsrätten exempelvis vattenrätt, miljöfrågor, servitut, arrenden och hyra.