Våra juristpaket

Behöver du mer kontinuerlig juridisk hjälp?

Då ska du abonnera på ett av våra paket och få snabb tillgång till professionella och erfarna jurister genom vår samlade kompetens.

Independia Law Firm erbjuder såväl professionellt skött tvistlösning som kontrakts- och bolagsjuridik med hög kvalitet. Med en gedigen och samlad erfarenhet från många decennier av juridiskt arbete skapar vi trygghet.

Vi förstår att det juridiska kan vara komplicerat och tidskrävande, vilket ofta utgör ett hinder till att fokusera på verksamheten. Nu får ni snabbt hjälp och får tillgång till en senior jurist som kan hantera era juridiska behov.
Genom att använda våra tjänster kan ni vara säkra på att era juridiska frågor blir professionellt och effektivt hanterade.

Vi erbjuder fasta paket som baseras på era behov. Det gör det enkelt för er att budgetera och undvika oväntade kostnader. Som abonnent har ni oss till hands och på tårna för att förebygga problem.

Oavsett om det gäller upprättande av avtal, tvistlösning, företagsstrukturering eller andra juridiska frågor, så finns våra jurister redo. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att ge er kvalificerad och skräddarsydd rådgivning. Genom vårt nätverk arbetar vi dessutom globalt så att ni kan känna er trygga när det kommer till juridisk hjälp även i andra länder. Vi representerar dessutom ett stort antal utländska företag i Sverige.

Kontakta oss idag för att få reda på hur vi kan hjälpa er att navigera genom det juridiska landskapet och ge er den trygghet ni behöver för att fortsätta driva er verksamhet framåt.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Innan abonnemang tecknas erbjuder vi en 30 minuters fri juridisk genomgång där vi gemensamt identifierar era behov och vilka juridiska risker ni eventuellt exponerar er för. Ni tecknar sedan ett abonnemang och betalar en fast avgift per månad. Ni får tillgång till våra juridiska tjänster och expertis med en dedikerad ansvarig jurist. Om det skulle visa sig att det passar er bättre att anlita oss uppdragsvis …

1

Juridisk rådgivning

Ni får råd och vägledning av våra jurister inom olika rättsområden. Ni får snabbt svar på frågor och råd om juridiska problem i syfte att snabbt och kostnadseffektivt lösa uppkomna frågeställningar. Vi hjälper er tex gärna med frågor om GDPR, lagen om penningtvätt, avtal, förhandlingar etc.

2

Dokumenthantering

Genom abonnemanget får ni tillgång och hjälp med att upprätta och granska olika juridiska dokument, såsom avtal, kontrakt och juridiska brev. Vi förser er med exakt det avtal ni behöver och de mallar ni kan ha behov av för er verksamhet. Vi ombesörjer elektronisk underskrift med avancerad säkerhet om så önskas.

3

Juridisk representation

Abonnemang inkludera möjligheten att få juridisk representation vid rättsliga processer, som t.ex. tvistemål eller förhandlingar.

4

Uppdateringar och information

Abonnemanget ger tillgång till artiklar med uppdaterad information om lagar och regler inom olika rättsområden där vi också kan implementera och kvalitetssäkra rättssäker handläggning i er verksamhet.

5

Nätverkande

Vi delar med oss av vår globala räckvidd där expansion eller juridiska frågor och tvister utomlands hanteras via vårt nätverk. Inom ramen för nätverket delas även affärsmöjligheter

6

Abonnemang

Våra abonnemang löper tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Fakturering sker månadsvis i förskott.

Våra jurister gör alltid en översyn av era försäkringar och ser över möjligheten till rättsskydd i varje ärende. Utfallande försäkringsersättning redovisas alltid till klienten.

Våra juristpaket

SNABBT – TILLGÄNGLIGT – FÖRMÅNLIGT

I nedan paket ingår de aktuella timmarna, fler timmar faktureras separat med 15 % rabatt mot ordinarie taxa.

LITE DÅ OCH DÅ

3h – 7 500 kr/mån + moms

LITE MER

10 h – 22 000 kr/mån + moms

MIN JURIST

25 h – 55 000 kr/mån+ moms – i detta abonnemang ingår även att arbete utförs i era lokaler inom Storstockholm 2 dagar per månad om så önskas

Independia Law Firm – En modern jurist med lokal närvaro och global räckvidd

Börja med vårt kontaktformulär eller ring eller mejla direkt till Claes Ottosson, 08-400 25 182, claes.ottosson@independialaw.com så identifierar vi ert behov och offererar rätt paket.